اطفای کلی

این سیستم به صورت آنالوگ بوده و نیازی به دستگاههای کنترل کننده ندارد، از لوله کشی آب پرفشار و شیرهای مخصوصی اجرا میشود که در زمان شکستن هر یک از شیرهای حرارتی فشار آب به قدری بالا میرود که دیگر شیشه ها نیز خواهد شکت، مکانیزم کارکرد بسیار ساده ای دارد و بعد از هر بار اطفا نیاز به تعویض تمامی شیرها بوجود می آید، مایع درون شیشه جیوه میباشد و با حرارت حجمش بیشتر شده و شیشه را میشکاند.

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: