اطفای CO2

این گاز اکسیژن را بلعیده و باعث اطفای حریق خواهد شد، از این نوع اطفا برای اتاق های برق و آتش سوزی های برقی میتوان استفاده کرد، در گذشته مشکلات این گاز زیاد محسوس نبود، گازی فوق العاده سمی و خطرناک است، هرگز زمان استفاده از این گاز تا زمان تهویه کامل اتاق وارد آن نشوید به دو علت اول اینکه تمام اکسیژن اتاق را بلعیده و اکسیژنی برای تنفس شما باقی نخواهد ماند و دوم گازیست سمی و استنشاق آن باعث مرگ انسان میگردد، در ضمن برای لایه ی ارون ضرر فراوانی دارد، اما متاسفانه هنوز در تمام دنیا به دلیل ارزانتر بودن سیستمهای اطفای این گاز استفاده میگردد، شرکت پرشین ایمن خوزستان نیز در راه اهداف کاری خود این سیستم را نصب میکند ولی از علایم، بوق ها و حتی سخنگوی خطر خفگی در زمان اطفای حریق برای این سیستم بیش از دیگر سیستم ها بهره میبرد.

 

 

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: