اطفای نقطه ای

 

در این نوع اطفای حریق که همانند اطفای کلی با آب میباشد فقط نوع شیرها فرق میکند و هر شیر اطفا حتما باید با حرارت شکسته شود تا آب به بیرون پمپاژ گردد و دیگر تمام شیرها باهم عمل نخواهد کرد در این سیستم نیازمند یک مخزن و پمپ های فشار قوی آب داریم تا به محض فرمان اطفای حریق پمپ ها فعال و حریق را اطفا نمایند، سیستم بک آپ برق نیز برای پمپ ها نیاز است زیرا طبق استاندارد زمان حریق باید دستگاه اعلام یا اطفا توانایی قطع برق کل ساختمان را داشته باشد.

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: