اعلام حریق
ارسال شده توسط:Moji212 | تاریخ:06-18-2017
سیستمهای هوشمند و آدرس پذیر اعلام حریق تمامی برندها از جمله زتا، اوجینی، زیمنس بوش، آپولو، سی-تک و ...
بیشتر
0 دیدگاه
اسپرینکلر
ارسال شده توسط:Moji212 | تاریخ:06-18-2017
اطفای حریق با آب پاش های متفاوت و مستقل
بیشتر
0 دیدگاه
دتکتورها
ارسال شده توسط:Moji212 | تاریخ:07-03-2015
دیتکتورهای هوشمند کشف دود با ظریب خطای نزدیک به صفر
بیشتر
0 دیدگاه
فوم
ارسال شده توسط:Moji212 | تاریخ:07-03-2015
اطفای حریق سوله های عظیم با فوم بدون آسیب دیدن تجهیزات و مقرون بصرفه
بیشتر
0 دیدگاه