درباره ما

ما از سال 1385شروع به کار کرده ایم و تاکنون بسیاری از مراکز را از لحاظ ایمنی ایمن کرده ایم

ایمن حریق اقلیم – اهواز – آبادان – ماهشهر – سربندر – بهبهان – دزفول و تمامی شهرهای استان خوزستان بازدید اولیه و طراحی سیستم کاملا رایگان و توسط مدیریت صورت میپذیرد.